Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

Dom z sercem

„Łapacze snów”

Kolejny raz w świetlicy wiejskiej w Łomach pod kierunkiem Pani Renaty odbyły się warsztaty plastyczne...

„Dni Rodzin”

W tym roku „Dni Rodzin” przebiegały pod hasłem : „ Rodzina – Dom – Ojczyzna”. Na imprezę przybyli goście z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej...

Na scenie CEiIK-u w Olsztynie

W dniu 13. 06. 2018 r. wzięliśmy udział w Przeglądzie Małych Form Artystycznych „Podróże z Barką 2018”...

Majowe grillowanie

Korzystając z pięknej pogody „oficjalnie” otworzyliśmy sezon grillowy...

,,XI Dzień Godności”

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach, kolejny raz zaprosił Nas na „ XI Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”...

Żegnaj Marzanno, zimowa panno

W środę 28. 03. 18 r. pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy wiosnę. Impreza odbyła się w plenerze, na terenie DPS w Grazymach...

Warsztaty wielkanocne

Nasz Dom żyje świętami! Widać zaangażowanie wszystkich mieszkańców i pracowników...

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet odbyło się uroczyste spotkanie Społeczności Naszego Domu...

Walentynki

Dzień Św. Walentego to czas miłych słów, przyjaznych gestów i cudownych uczuć...

,,Na sportowo – turniejowo”

Na zaproszenie Stowarzyszenia ,,Nie lękaj się” i Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej ,,Barka” uczestniczyliśmy w VIII turnieju o ,,Złotą barkę”...