Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/platne/serwer200753/public_html/dpsjonkowo.pl/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45
Procedura przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

Dom z sercem

Procedura przyjęcia

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać w celu uzyskania miejsca w DPS jest złożenie podania o przyjęcie do DPS) w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Z takim wnioskiem może wystąpić osoba zainteresowana, członek jej rodziny lub przedstawiciel ustawowy .

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej z udziałem osoby zainteresowanej kompletuje wymagane dokumenty. Najważniejsze z nich to :

– osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS lub jej przedstawiciela ustawowego;

– rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS;

– decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno-rentowego ustalająca wysokość renty lub emerytury;

– pisemna zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS ;

– zaświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty;

Rodzinny wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie informacji dotyczących sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.

Po zgromadzeniu wymaganej dokumentacji, Ośrodek Pomocy wydaje decyzję o skierowaniu do DPS. Cała dokumentacja wraz z decyzją kierującą Ośrodka przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. , który powiadamia osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS. W momencie posiadania wolnego miejsca Dom kontaktuje się z osobą zainteresowaną, informując o możliwości przyjęcia .

Zachęcamy osoby starsze zainteresowane pobytem w DPS i ich rodziny do odwiedzenia naszego Domu. Na miejscu chętnie udzielimy szerszych informacji z zakresu pobytu w DPS. Prosimy również dzwonić pod wskazany numer 89 5129 126 wew. 24 lub 517 085 941 pracownik socjalny postara się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z procedurą skierowania do DPS.

Skip to content