Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

… miejsce, które się lubi

DPS_start053

Nasz Dom to miejsce przyjaźni, spokoju, szacunku, a także zabawy, sportu i dobrze spędzanego czasu. My wiemy, że Jesień Życia to  czas na bycie sobą, na refleksję i dużo uśmiechu.

 

DPS_start044Nasz dom oferuje:

- całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku,
- usługi bytowe,opiekuńcze i wspomagające,
- świadczenia zdrowotne,
- opiekę pielęgniarską,
- kontakt z psychologiem i psychiatrą,
- terapię zajęciową,
- rehabilitację.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:
telefon +48 89 512 91 26
e-mail: biuro@dpsjonkowo.pl
lub osobiście:
Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie
ul. Lipowa 9
11-042 Jonkowo
Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach 7-15.