Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

Dom z sercem

Rehabilitacja

Podstawę działań rehabilitacyjnych stanowią zajęcia indywidualne i grupowe. Odbywają się w sali rehabilitacyjnej, przy łóżku chorego i w pokoju. Zajęcia rehabilitacji dostosowane są do potrzeb i możliwości Mieszkańców. Prowadzimy gimnastykę ogólnorozwojową podnoszącą wszechstronnie sprawność fizyczną. Stawiamy na indywidualność Mieszkańca, stosując zabiegi fizjoterapeutyczne i zajęcia usprawniające. Dzięki czemu poprawia się ich samodzielność i zwiększa możliwość zaspakajania potrzeb dnia codziennego. Nasi Podopieczni mają również możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych w sąsiadującej z Naszym Domem przychodni.

Skip to content