Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

Dom z sercem

Żegnaj Marzanno, zimowa panno

W środę 28. 03. 18 r. pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy wiosnę. Impreza odbyła się w plenerze, na terenie DPS w Grazymach. Jak każdego roku, wzięli w niej udział Nasi Mieszkańcy oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych Domów. Głównym punktem programu był obrzęd palenia własnoręcznie wykonanej Marzanny, symbolizujący odejście zimy. Radość z nadchodzącej wiosny mogliśmy wyrazić na parkiecie, podczas tańców przeplatanych konkursami.
Witaj wiosno !

Skip to content