Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

Dom z sercem

XVIII Dzień Papieski

„Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron…”

Juliusz Słowacki

W tym roku przeżywamy 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża – Jana Pawła II. Tegoroczne obchody celebrowane są pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Na znak wdzięczności i łączności duchowej z Ojcem Świętym odbyło się uroczyste spotkanie Społeczności Naszego Domu. W formie montażu słowno – muzycznego przedstawiliśmy najważniejsze fakty z życia Papieża. Były to wzruszające chwile, które wzbogaciły nas duchowo. Pamięć o Papieżu Polaku jest wciąż żywa w naszych sercach i myślach.

Skip to content