Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

Dom z sercem

STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim

Powiat Olsztyński
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
pn. STOP COVID-19
w Powiecie Olsztyńskim

Celem projektu pn. STOP COVID-19 w Powiecie
Olsztyńskim jest wsparcie 954 osób zagrożonych
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przebywających
w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami
wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
oraz personel 9 podmiotów, w celu powstrzymania
rozpowszechniania się choroby zakaźnej COVID-19
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków
wystąpienia epidemii na terenie Powiatu Olsztyńskiego
w okresie XI-XII 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 588 423,30 zł

Plakat

Skip to content