Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

Dom z sercem

Nasz zespół

O bezpieczeństwo i opiekę Mieszkańców dba wykwalifikowana  kadra pracowników. Świadczenia zdrowotne zapewniają lekarze rodzinni, specjaliści i zespół pielęgniarek. Nasi podopieczni na miejscu mają możliwość kontaktu z psychologiem i psychiatrą. Pod opieką fizjoterapeuty przywracamy mieszkańcom sprawność ruchową oraz poprawiamy kondycję fizyczną. W Domu istotną role odgrywają usługi wspomagające. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie. Tworzymy dla niej plan wsparcia. Umożliwiamy podnoszenie sprawności zarówno fizycznej jak i umysłowej. Stymulujemy nawiązywanie, rozwijanie oraz utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Szanujemy i zaspakajamy potrzeby religijne niezależnie od wyznania. Sprzyjamy również  kontaktom z innymi społecznościami poprzez udział naszych podopiecznych w imprezach kulturalno – rekreacyjnych.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu i inicjatywie pracowników mających na względzie jak najlepsze zaspokojenie potrzeb Domowników, udaje się nam pomyślnie rozwiązać wiele ludzkich spraw

 

Skip to content